BEIRATKOZÁS 2020/2021 tanév

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021 évre történő iskolai beiratkozások szervezését érintően figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendeletre tájékoztatjuk Önöket a 2020/2021 nevelési illetve tanévre történő  általános iskolai beiratkozásról. 

A határozat célja, hogy járványhelyzet várható alakulására való tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktust igényelve valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását.

A Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában a miniszteri határozat alapján az alábbi eljárásrendet kell követniük, ebben kérem szíves együttműködésüket.

Az intézmény körzetéhez tartozó települések:  Illocska, Lapáncsa, Magyarbóly

  • Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020 szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait.
  • Kötelező felvételt biztosító általános iskola hivatalból felveszi azokat a gyerekeket, akik a körzetébe tartoznak, és akikről nem érkezett értesítés arról, hogy más iskolába vették fel. Erről az iskola a szülőt 2020. április 28-ig írásban értesíti.( A beíratáshoz nem szükséges az iratok bemutatására. )
  • Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor a nem körzetből jelentkezők szülei 2020. április 6-24 között az intézmény elektronikus KRÉTA felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket (esetleg telefonon, személyesen csak különösen indokolt esetben) A tanulók felvételéről az iskola 2020. május 21-ig dönt és írásban értesítést küld a szülőnek, valamint a körzeti iskolának is.

AZ iskolával való kapcsolatfelvételre bármilyen ügyintézéssel kapcsolatosan javasoljuk az elektronikus megkeresést. A KRÉTA rendszer beiratkozással kapcsolatos moduljáról az iskola honlapján tájékozódhatnak.   E-mail címünk:   suli@mbolyisi.edu.hu

A megfelelő dokumentumok bemutatására a rendkívüli helyzetből adódóan a 2020/2021-es tanév kezdetekor kerülhet sor.    

Magyarbóly, 2020. április 6.                                                          Fáncsi Judit   intézményvezető